Quy trình và Tiêu chuẩn huấn luyện lặn bình khí

Chương trình Sơ cấp cứu (React Right)

Chương trình cấp độ sinh viên

Sơ cấp cứu React Right

Lời mở đầu

Chương trình SSI (SSI) Sơ cấp cứu (React Right) cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức và Huấn luyện để đóng vai trò là người ứng cứu đầu tiên, Sơ cấp cứu và Ép tim hồi sức (First Aid and CPR), cung cấp oxy và/hoặc cung cấp hỗ trợ bằng Máy khử rung tim ngoài tự động (AED) trong trường hợp cấp cứu y tế.
Mỗi phần của chương trình Sơ cấp cứu (React Right) (Sơ cấp cứu và Ép tim hồi sức (First Aid and CPR), Bộ cấp khí Oxy (Oxygen Provider) và Nhà cung cấp AED) có thể được dạy riêng lẻ hoặc theo bất kỳ sự kết hợp nào của ba phần.

Cấp độ tối thiểu của Huấn luyện viên

Trạng thái hoạt động Huấn luyện viên Sơ cứu (React Right Instructor) có thể tiến hành chương trình Sơ cấp cứu (React Right) .

Điều kiện tiên quyết của học viên

 • Độ tuổi tối thiểu: 12 tuổi.

Thời lượng khoá học

Thời gian đề xuất hoàn thành: 8-12.
 • Sơ cấp cứu và Ép tim hồi sức (First Aid and CPR): 5 giờ
 • Nhà cung cấp AED: 1 giờ
 • Bộ cấp khí Oxy (Oxygen Provider): 2 giờ

Vật liệu và Thiết bị

 • Sinh viên Sơ cấp cứu (React Right) phải được đào tạo cách sử dụng Sơ cấp cứu và Ép tim hồi sức (First Aid and CPR), quản lý oxy và AED hiện tại và phù hợp.

Tỷ lệ

 • Không có tỷ lệ sinh viên-giảng viên tối đa cho chương trình Sơ cấp cứu (React Right) .
 • Huấn luyện viên phải có sẵn đầy đủ thiết bị hỗ trợ Huấn luyện và khả năng kiểm soát, giám sát tất cả những người tham gia chương trình.

Giám sát tối thiểu

 • Trạng thái hoạt động Huấn luyện viên Sơ cứu (React Right Instructor) phải trực tiếp giám sát tất cả các buổi Huấn luyện học thuật và thực hành.

Yêu cầu để hoàn thành

 • Hoàn thành các kịch bản Huấn luyện học thuật và thực hành như được nêu trong tài liệu huấn luyện viên về Sơ cấp cứu (React Right) cho các phần của chương trình mà họ đang hoàn thành.
 • Hoàn thành Kiểm tra tổng kết Sơ cấp cứu (React Right) với số điểm đậu cho từng phần của chương trình mà họ đang hoàn thành.

Chứng chỉ

 • Sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu về kịch bản Huấn luyện học thuật và thực hành, Người hướng dẫn SSI (SSI) Huấn luyện viên Sơ cứu (React Right Instructor) có thể cấp thẻ Chứng chỉ kỹ thuật số của chương trình.
 • Chứng chỉ SSI (SSI) Sơ cấp cứu (React Right) giúp chủ sở hữu đủ điều kiện đóng vai trò là người ứng phó đầu tiên trong các trường hợp khẩn cấp về y tế tương tự như Huấn luyện của họ trong thời gian hai năm sau khi Chứng chỉ được cấp.
 • Các thợ lặn Sơ cấp cứu (React Right) được chứng nhận có thể sử dụng Chứng chỉ Sơ cấp cứu (React Right) để đáp ứng các điều kiện tiên quyết cho Chứng chỉ SSI (SSI) Lặn cứu hộ (Diver Stress & Rescue) và tất cả các chương trình Huấn luyện Chuyên gia SSI (SSI) .

Tín dụng

Học viên có Chứng chỉ từ cơ quan Huấn luyện được công nhận có thể nâng cấp lên Chứng chỉ Sơ cấp cứu (React Right) bằng cách:
 • Mua khóa học kỹ thuật số Sơ cấp cứu (React Right) .
 • Hoàn thành Cập nhật Sơ cấp cứu (React Right) cho từng Chứng chỉ hiện hành.
 • Hoàn thành Kiểm tra tổng kết cho mỗi Chứng chỉ hiện hành.
 • Tạo ghi chú cá nhân
 • Báo cáo lỗi dịch thuật
 • Báo cáo lỗi kỹ thuật