Standardy nurkowania rekreacyjnego

Specjalizacje na Wodach Otwartych

Boat Diving

Cel

Podczas programu SSI Boat Diving kursanci zyskają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im bezpiecznie nurkować w wodach otwartych z różnych łodzi, w tym pontonów i łodzi safari.

Minimalny Stopień Instruktora

Instruktor specjalizacji Boat Diving o aktywnym statusie może prowadzić program specjalizacji Boat Diving.

Wymagania wstępne dla kursanta

 • Minimalny wiek: 10 lat
Kandydat musi posiadać następujące certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji nurkowych:
 • Referral Diver

Uwaga | Nurkowie SSI Referral Divers mogą zapisać się do programów Specjalizacji SSI i ukończyć wszystkie sesje teoretyczne oraz sesje na basenie/w wodach ograniczonych. Nurkowań szkoleniowych w Wodach Otwartych w ramach danej specjalności nie można łączyć z nurkowaniami szkoleniowymi w Wodach Otwartych w ramach programów poziomu podstawowego. Należy je wykonać po ukończeniu szkolenia w ramach programu Open Water Diver.

Czas trwania

 • Rekomendowany czas ukończenia: 5-10 godzin.

Limity głębokości

 • Maksymalna głębokość w wodach otwartych: 30 metrów.
 • Maksymalna głębokość wód otwartych dla osób w wieku od 12-14 lat wynosi: 18 metrów.
 • Maksymalna głębokość wód otwartych dla osób w wieku 10-11 lat wynosi: 12 metrów.

Współczynnik ilościowy w wodzie

Kursanci w wieku co najmniej 15 lat:
 • Współczynnik kursant-instruktor: 8:1
 • Współczynnik może wzrosnąć do 10:2 z jednym (1) certyfikowanym asystentem.
 • Współczynnik może wzrosnąć do 12:3 z dwoma (2) certyfikowanymi asystentami.
Kursanci w wieku 12-14 lat:
 • Współczynnik kursant-instruktor: 6:1.
Osoby w wieku 10-11 lat:
 • Współczynnik kursant-instruktor: 4:1
 • Na instruktora lub certyfikowanego asystenta nie powinno przypadać więcej niż dwóch (2) kursantów w wieku poniżej 12 lat, a żaden z pozostałych nie może mieć mniej niż 15 lat.

Odległość

 • Podczas oceny umiejętności nurkowych w wodzie, kursanci muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem Profesjonalisty SSI w taki sposób, aby w każdej chwili możliwe było nawiązanie kontaktu fizycznego.

Wymagania do ukończenia kursu

 • Kursant musi ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne oraz uzyskać pozytywne oceny zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Boat Diving.
 • Zaliczyć egzamin końcowy programu.
 • Kursant musi wykonać co najmniej dwa (2) nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Boat Diving.

Certyfikacja

 • Po spełnieniu wszystkich wymagań teoretycznych oraz wymagań w wodzie, Profesjonalista SSI może wydać cyfrową kartę certyfikatu tego programu.
 • Certyfikowani nurkowie SSI mogą nurkować z partnerem z równymi lub wyższymi kwalifikacjami w warunkach odpowiednich dla ich wyszkolenia oraz w limitach głębokości rekomendowanych przez ich certyfikacje.
 • Kursanci młodsi niż 15-letni będą certyfikowani jako SSI Junior Diver w odpowiednim programie, i mogą nurkować pod bezpośrednim nadzorem Profesjonalisty SSI lub z certyfikowanym dorosłym, w warunkach odpowiednich dla ich wyszkolenia oraz w rekomendowanych limitach głębokości.
 • Utwórz osobistą notatkę
 • Zgłoś błąd tłumaczenia
 • Zgłoś błąd techniczny