Standardy nurkowania rekreacyjnego

Specjalizacje wiedzy o nurkowaniu

Equipment Techniques

Cel

Program SSI Equipment Techniques zapewnia kursantom podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do wybierania sprzętu, który spełnia ich cele nurkowe i potrzeby, oraz jak czyścić, utrzymywać i przechowywać sprzęt.

Minimalny Stopień Instruktora

Instruktor Specjalizacji Equipment Techniques o statusie aktywnym może przeprowadzać program Specjalizacji Equipment Techniques.

Wymagania wstępne dla kursanta

 • Minimalny wiek: 10 lat
Kandydat musi posiadać następujące certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji nurkowych:
 • Referral Diver
Lub
 • Programy Specjalizacji Diving mogą być połączone z programem Open Water Diver.

Uwaga | Nurkowie SSI Referral Divers mogą zapisać się do programów Specjalizacji SSI i ukończyć wszystkie sesje teoretyczne oraz sesje na basenie/w wodach ograniczonych. Nurkowań szkoleniowych w Wodach Otwartych w ramach danej specjalności nie można łączyć z nurkowaniami szkoleniowymi w Wodach Otwartych w ramach programów poziomu podstawowego. Należy je wykonać po ukończeniu szkolenia w ramach programu Open Water Diver.

Czas trwania

 • Rekomendowany czas ukończenia: 3-6 godzin

Limity głębokości

Jeżeli przeprowadzone jest szkolenie w wodzie:
 • Maksymalny limit głębokości zajęć w basenie/ograniczonym akwenie wynosi: 5 metrów.
 • Maksymalna głębokość w wodach otwartych: 30 metrów.
 • Maksymalna głębokość wód otwartych dla osób w wieku od 12-14 lat wynosi: 18 metrów.
 • Maksymalna głębokość wód otwartych dla osób w wieku 10-11 lat wynosi: 12 metrów.

Współczynnik ilościowy w wodzie

Kursanci w wieku co najmniej 15 lat:
 • Współczynnik kursant-instruktor: 8:1
 • Współczynnik może wzrosnąć do 10:2 z jednym (1) certyfikowanym asystentem.
 • Współczynnik może wzrosnąć do 12:3 z dwoma (2) certyfikowanymi asystentami.
Kursanci w wieku 12-14 lat:
 • Współczynnik kursant-instruktor: 6:1.
Osoby w wieku 10-11 lat:
 • Współczynnik kursant-instruktor: 4:1
 • Na instruktora lub certyfikowanego asystenta nie powinno przypadać więcej niż dwóch (2) kursantów w wieku poniżej 12 lat, a żaden z pozostałych nie może mieć mniej niż 15 lat.

Odległość

 • Podczas oceny umiejętności nurkowych w wodzie, kursanci muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem Profesjonalisty SSI w taki sposób, aby w każdej chwili możliwe było nawiązanie kontaktu fizycznego.

Wymagania do ukończenia kursu

 • Zaliczyć/odbyć wszystkie zajęcia teoretyczne i oceny określone w podręczniku instruktorskim Equipment Techniques.
 • Zaliczyć egzamin końcowy programu.

Certyfikacja

 • Po spełnieniu wszystkich wymogów szkoleniowych Profesjonalista SSI może wydać cyfrową kartę certyfikacyjną tego programu.
 • Certyfikowani nurkowie SSI mogą nurkować z partnerem z równymi lub wyższymi kwalifikacjami w warunkach odpowiednich dla ich wyszkolenia oraz w limitach głębokości rekomendowanych przez ich certyfikacje.
 • Kursanci młodsi niż 15-letni będą certyfikowani jako SSI Junior Diver w odpowiednim programie, i mogą nurkować pod bezpośrednim nadzorem Profesjonalisty SSI lub z certyfikowanym dorosłym, w warunkach odpowiednich dla ich wyszkolenia oraz w rekomendowanych limitach głębokości.
 • Utwórz osobistą notatkę
 • Zgłoś błąd tłumaczenia
 • Zgłoś błąd techniczny