Quy trình và Tiêu chuẩn huấn luyện lặn bình khí

Kiến thức lặn chuyên ngành

Các chương trình chuyên biệt sinh thái

Lời mở đầu

Các chương trình chuyên biệt Sinh thái SSI (SSI) cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức và Kỹ năng cơ bản cần thiết để xác định các loài sinh vật biển khác nhau và giải thích vai trò của chúng trong hệ sinh thái đại dương.

Chuyên ngành sinh thái

 • Coral Identification
 • Nhận dạng cá
 • Manta And Ray Ecology
 • Sinh thái động vật không xương sống biển
 • Marine Ecology
 • Marine Mammal Ecology
 • Sea Turtle Ecology
 • Shark Ecology

Ghi chú | Các chương trình này không có yêu cầu bắt buộc Huấn luyện dưới nước. Các Chuyên gia SSI (SSI) được khuyến khích bổ sung Huấn luyện dưới nước để tăng giá trị của chương trình. Nếu tiến hành Huấn luyện dưới nước, các tiêu chuẩn phải được tuân thủ dựa trên loại hoạt động (lặn bằng bình dưỡng khí, Ống thở, lặn tự do).

Cấp độ tối thiểu của Huấn luyện viên

Một Chuyên gia SSI (SSI) có trạng thái hoạt động với Chứng chỉ hiện hành có thể tiến hành Các chương trình chuyên biệt Sinh thái.

Điều kiện tiên quyết của học viên

Nếu Huấn luyện dưới nước được tiến hành:

Học sinh Ống thở

 • Độ tuổi tối thiểu: 6 tuổi.
Có các chứng chỉ SSI (SSI) sau hoặc tương đương từ cơ quan Huấn luyện được công nhận:
 • Snorkel Diver

Học viên lặn biển

 • Độ tuổi tối thiểu: 10 tuổi.
Có các chứng chỉ SSI (SSI) sau hoặc tương đương từ cơ quan Huấn luyện được công nhận:
 • Người lặn chuyển tiếp - Referral Diver

Ghi chú | Học sinh có thể đăng ký vào Các chương trình chuyên biệt SSI (SSI) và hoàn thành tất cả các buổi học tập và học Hồ bơi/ Vùng nước nông . Việc lặn Huấn luyện Vùng nước mở cho tất cả các chuyên ngành không thể kết hợp với lặn Huấn luyện Vùng nước mở cho các chương trình cấp độ đầu vào và phải được tiến hành sau khi hoàn thành tất cả Huấn luyện dưới nước cho chương trình cấp độ đầu vào.

Thời lượng khoá học

 • Thời gian đề xuất để hoàn thành: 3-6.

Giới hạn độ sâu

Nếu Huấn luyện dưới nước được tiến hành:

Học sinh Ống thở

 • Giới hạn độ sâu Vùng nước mở tối đa: 5 mét.

Học viên lặn biển

 • Giới hạn độ sâu tối đa Hồ bơi/ Vùng nước nông : 5 mét.
 • Giới hạn độ sâu Vùng nước mở tối đa: 30 mét.
 • Giới hạn độ sâu Vùng nước mở tối đa cho trẻ từ 12 đến 14 tuổi: 18 mét.
 • Giới hạn độ sâu Vùng nước mở tối đa cho trẻ 10 và 11 tuổi: 12 mét.

Tỷ lệ nhóm học dưới nước

15 tuổi trở lên:
 • Tỷ lệ học viên-giảng viên là 8:1.
 • Tỷ lệ có thể tăng lên 10:2 với một (1) trợ lý có chứng chỉ.
 • Tỷ lệ có thể tăng lên 12:3 với hai (2) trợ lý có chứng chỉ.
12 đến 14 tuổi:
 • Tỷ lệ học sinh-giảng viên là 6:1.
10 và 11 tuổi:
 • Tỷ lệ học viên-giảng viên là 4:1.
 • Không quá hai (2) người tham gia dưới 12 tuổi cho mỗi Huấn luyện viên hoặc trợ lý có chứng chỉ, và không ai trong số những người tham gia còn lại dưới 15 tuổi.

Học sinh Ống thở

6 đến 9 tuổi:
 • Tỷ lệ học viên-giảng viên là 8:1.
 • Tỷ lệ có thể tăng lên 10:2 với một (1) trợ lý có chứng chỉ.
 • Tỷ lệ có thể tăng lên 12:3 với hai (2) trợ lý có chứng chỉ.

Sự thân cận

 • Trong quá trình đánh giá kỹ năng dưới nước, học viên phải được giám sát trực tiếp bởi Chuyên gia SSI (SSI) để có thể thực hiện tiếp xúc vật lý bất cứ lúc nào.

Yêu cầu để hoàn thành

 • Hoàn thành tất cả các buổi học tập và đánh giá được nêu trong tài liệu huấn luyện viên hiện hành.
 • Hoàn thành Kiểm tra tổng kết của chương trình.

Chứng chỉ

 • Sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu học tập, SSI (SSI) Chuyên gia có thể cấp thẻ Chứng chỉ kỹ thuật số của chương trình.
 • Thợ lặn SSI (SSI) được chứng nhận có thể Lặn cùng với một Bạn lặn có trình độ tương đương hoặc cao hơn trong môi trường tương đương với Huấn luyện của họ và trong giới hạn độ sâu được khuyến nghị trong chứng chỉ của họ.
 • Học sinh dưới 15 tuổi sẽ được chứng nhận là Thợ lặn SSI (SSI) Junior trong chương trình áp dụng và có thể Lặn dưới sự giám sát trực tiếp của Chuyên gia Lặn hoặc với người lớn được chứng nhận, trong môi trường tương đương với Huấn luyện của họ và trong giới hạn độ sâu được khuyến nghị.
 • Tạo ghi chú cá nhân
 • Báo cáo lỗi dịch thuật
 • Báo cáo lỗi kỹ thuật