xxARCHIVE

Programy Swim Professional

Swim Teacher Instructor

Cel

Program ten zapewnia kandydatom wiedzę i szkolenie niezbędne do organizowania i prowadzenia programów szkoleniowych SSI Swim Teacher.

Minimalny Stopień Instruktora

Aktywny Swim Teacher Instructor Trainer lub wyżej może prowadzić program Swim Teacher Instructor.

Wymagania wstępne dla kandydata

 • Minimalny wiek: 18 lat.
 • Posiadać aktywny status Swim Teacher.

Czas trwania

 • Zalecany czas trwania kursu: 24-32 godziny.
 • Praktyka: przynajmniej 12 godzin.
 • Liczba wykładów, godzin i zajęć dziennie ustalane są przez Swim Teacher Instruktora na bazie potrzeb i umiejętności kandydata.

Minimalny nadzór

 • Aktywny Swim Teacher Instructor musi bezpośrednio nadzorować i oceniać wszystkie zajęcia teoretyczne oraz zajęcia w wodzie.
 • Aktywny Swim Teacher Instructor Mentor może bezpośrednio nadzorować kandydatów podczas zajęć praktycznych (praktyki).

Wymagania do ukończenia kursu

 • Ukończyć ocenę sprawności kandydata w wodzie wymienioną w Standardach Szkoleniowych SSI, jeżeli od ostatniej oceny upłynęło ponad 6 miesięcy.
 • Zaliczyć/odbyć wszystkie zajęcia teoretyczne i zaliczyć sprawdziany, jak określono w podręczniku instruktorskim Swim Teacher Instructor Trainer Manual.
 • Zaliczyć egzamin końcowy programu.
 • Ukończyć przynajmniej cztery (12) godziny zajęć praktycznych (praktykę).

Certyfikacja

Po ukończeniu wszystkich wymagań akademickich i wodnych, w tym oceny sprawności fizycznej w wodzie i egzaminu końcowego, wyślij całą wymaganą dokumentację do właściwego centrum obsługi SSI. Kandydat będzie posiadał certyfikat Swim Teacher Instructor.

Status Aktywny - Uprawnienia

Aktywni Swim Teacher Instructor mogą prowadzić następujące programy:
 • Swim Teacher Baby Swim I
 • Swim Teacher Level I.
 • Swim Teacher Level I poziom 2
 • Swim Teacher dla dorosłych
 • Swim Teacher Instructor odbywa praktykę pod bezpośrednim nadzorem Swim Teacher Instructor Trainer, który uzyskał poziom uznania Teacher Mentor.
 • Utwórz osobistą notatkę
 • Zgłoś błąd tłumaczenia
 • Zgłoś błąd techniczny