Freediving Standards

Các chương trình chuyên biệt về lặn tự do

Freediver nâng cao trở lên

Học sinh có chứng chỉ Advanced Freediver hoặc cao hơn có thể đăng ký các chương trình sau:
  • Variable Weight
  • No-Fins Freediving

Điều kiện tiên quyết của học viên

  • Độ tuổi tối thiểu: 15 tuổi.
  • Có chứng chỉ SSI Advanced Freediver hoặc tương đương từ một cơ quan đào tạo được công nhận.

Giới hạn độ sâu

  • Đối với Trọng lượng tuỳ biến (Variable Weight): Độ sâu tối đa cho phép là sâu hơn 10 mét so với giới hạn Chứng chỉ hiện tại của học sinh.
  • Tạo ghi chú cá nhân
  • Báo cáo lỗi dịch thuật
  • Báo cáo lỗi kỹ thuật