استانداردها و روش‌های آموزشی غواصی آزاد

دوره‌های تخصصی غواصی آزاد

غواص آزاد پیشرفته و بالاتر

دانش آموزانی که دارای گواهینامه Advanced Freediver یا بالاتر هستند می توانند برای برنامه های زیر ثبت نام کنند:
  • Variable Weight
  • غواصی آزاد بدون فین

پیشنیازهای دانش‌آموز

  • حداقل سن : ۱۵ سال
  • دارای گواهینامه SSI Advanced Freediver یا معادل آن از یک آژانس آموزشی شناخته شده.

محدوده‌های عمق

  • برای وزن متغیر: حداکثر عمق مجاز 10 متر عمیق تر از حد مجاز گواهینامه فعلی دانش آموز است.
  • یادداشت شخصی ایجاد کنید
  • گزارش اشتباه ترجمه
  • گزارش خطای فنی