Freediving Standards

Specialty for fridykking

Avansert fridykker og høyere

Studenter med en Advanced Freediver-sertifisering eller høyere kan registrere seg for følgende programmer:
  • Variable Weight
  • No-Fins Freediving

Forutsetninger for studenter

  • Minimumsalder: 15 år.
  • Ha en SSI Advanced Freediver-sertifisering eller tilsvarende fra et anerkjent opplæringsbyrå.

Dybdebegrensninger

  • For Variable Weight: Maksimalt tillatt dybde er 10 meter dypere enn studentens gjeldende sertifiseringsgrense.
  • Lag personlig notat
  • Rapporter oversettelsesfeil
  • Rapporter teknisk feil