Πρότυπα Ελεύθερης Κατάδυσης

Προγράμματα Ειδικοτήτων Ελεύθερης Κατάδυσης

Advanced Freediver και Ανώτεροι

Οι μαθητές με πιστοποίηση Advanced Freediver ή υψηλότερη μπορούν να εγγραφούν στα ακόλουθα προγράμματα:
  • Μεταβλητά Βάρη
  • Ελεύθερη Κατάδυση Χωρίς Πτερύγια

Προαπαιτούμενα Μαθητών

  • Κατώτατο όριο ηλικίας: 15 ετών
  • Να έχει πιστοποίηση Advanced Freediver της SSI ή ισοδύναμη από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό οργανισμό

Όρια Βάθους

  • Για Μεταβλητό Βάρος: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος είναι 10 μέτρα βαθύτερο από το τρέχον όριο πιστοποίησης του μαθητή.
  • Δημιουργήστε προσωπική σημείωση
  • Αναφορά λάθους μετάφρασης
  • Αναφορά τεχνικού σφάλματος