xxARCHIVE

Profesjonalne programy XR Overhead

Full Cave Diving Instructor

Cel

Program SSI Full Cave Diving Instructor Course certyfikuje kandydata na stopień Full Cave Diving Instructor.

Minimalny Stopień Instruktora

Program szkoleniowy Full Cave Diving Instructor Training Course może prowadzić Full Cave Diving Instructor Trainer ze statusem aktywnym.

Wymagania wstępne dla kandydata

 • Posiadanie i użycie Pełnego Systemu Nurkowego w odpowiedniej konfiguracji sprzętowej określonej w ogólnych standardach szkoleniowych SSI.
Posiadać zalogowane:
 • 150 nurkowań w jaskiniach
Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:
 • Full Cave Diving
Kandydat musi posiadać następujące certyfikaty SSI i aktywny status lub równorzędne uprawnienia uzyskane w innych uznanych organizacjach szkoleniowych:
 • Cave Diving Instructor
Kandydat wystawił co najmniej:
 • 5 certyfikatów Cave Diving

Uwaga | Jeśli kandydat nie wydał wymaganej ilości certyfikatów, może ukończyć kurs instruktorski, wnioskując o odstępstwo i spełniając dodatkowe wymagania dotyczące ukończenia kursu. Szczegóły w sekcji "Wymaganiach do ukończenia kursu".

Posiadać co najmniej stosowny certyfikat do nauczania tego programu w alternatywnej konfiguracji sprzętowej (oprócz powyższej):
 • Extended Range Instructor
 • XR Sidemount Diving Specialty Instructor
 • CCR Extended Range Instructor
 • SCR Extended Range Instructor

Współczynnik ilościowy w wodzie

 • Współczynnik kandydat-instruktor: 3:1.

Czas trwania

 • Zalecany czas trwania kursu: 30 godzin

Wymagania do ukończenia kursu

Uczestniczyć w czterodniowym seminarium i pomyślnie ukończyć:
 • Przegląd wszystkich ogólnych standardów szkoleniowych SSI oraz standardów związanych z programami XR, dla których kandydat uzyskuje certyfikat.
 • Przegląd materiałów dla kursantów i instruktorów dla danego programu.
 • Egzaminy końcowe programu
 • Prezentacja wykładu na temat dotyczący programu i poziomu szkolenia.
 • Zajęcia z planowania nurkowania w celu zapoznania z Arkuszem planowania nurkowania XR.
 • Zajęcia z konfiguracji sprzętu dla odpowiedniego Pełnego Systemu Nurkowego.
 • Ocena sprawności wodnej Kandydata XR zgodnie z Ogólnymi Standardami Szkoleniowymi SSI, jeśli od oceny Kandydata minęło więcej niż sześć miesięcy.
 • Sesja szkoleniowa na lądzie, która obejmuje prezentację i ocenę wszystkich wymaganych podczas programu ćwiczeń. Wszystkie umiejętności muszą być wykonane z jakością demonstracyjną.
 • Zajęcia basenowe/w ograniczonym akwenie, obejmujące prezentację i ocenę wszystkich wymaganych umiejętności programu. Wszystkie umiejętności muszą być wykonane z jakością demonstracyjną.
 • Prezentacja nauczania zajęć w wodzie na temat dotyczący programu i poziomu szkolenia.
 • Działając w charakterze instruktora, zaplanować i przeprowadzić przynajmniej cztery (4) nurkowania z programu.
 • Zademonstrować umiejętność ratowania nieprzytomnego nurka poprzez przepłynięcie w poziomie 50 metrów a następnie wydostanie nurka na powierzchnię z głębokości od 5 do 10 metrów.

Uwagi

Podczas planowanego nurkowania, kandydat będzie nadzorował asystenta lub innego kandydata występującego jako kursant.

Odstępstwo od wymagania wspólnego nauczania (co-teaching)

Przed otrzymaniem certyfikatu kandydaci, którzy nie wydali wymaganej liczby certyfikatów, muszą spełnić następujące wymagania po pomyślnym ukończeniu seminarium:
 • Przeprowadzić wspólnie przynajmniej jeden (1) pełny program Full Cave Diving pod bezpośrednim nadzorem aktywnego Full Cave Diving Instructor Trainer.
 • Przedstawić rekomendacje (wypełnione i podpisane przez instruktora nadzorującego) dla każdego wspólnie prowadzonego (co-teaching) programu.

Uwaga | Opcje seminarium lub wspólnego nauczania (co-teaching) muszą zostać ukończone z przynajmniej dwoma (2) różnymi instruktorami Full Cave Diving Instructor Trainer z aktywnym statusem.

Certyfikacja

Oprócz programów prowadzonych przez aktywnych Cave Diving Instructors, posiadający aktywny status instruktorzy Full Cave Diving mogą nauczać, nadzorować i wydawać certyfikaty następujących programów, korzystając z konfiguracji sprzętowych których mogą nauczać:
 • Full Cave Diving
 • Utwórz osobistą notatkę
 • Zgłoś błąd tłumaczenia
 • Zgłoś błąd techniczny