Πρότυπα XR

Προγράμματα Επαγγελματιών Ανοικτού Κυκλώματος

Εκπαιδευτής Extended Range Sidemount

Πρόθεση

Η πρόθεση του προγράμματος Εκπαιδευτή Extended Range Sidemountτης SSI είναι να παρέχει στους υποψήφιους τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του προγράμματος Extended Range Sidemount της SSI.

Ελάχιστη Διαβάθμιση Εκπαιδευτών

Ένας Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Extended Range σε ενεργό κατάσταση με πιστοποίηση Εκπαιδευτή Extended Range Sidemount της SSI μπορεί να διεξάγει το σεμινάριο
Ο υποψήφιος μπορεί να συν διδάξει το πρόγραμμα Extended Range Sidemount με εκπαιδευτή Extended Range Sidemount σε ενεργό κατάσταση.

Προαπαιτούμενα Υποψηφίου

 • Κατέχει και χρησιμοποιεί ένα Πλήρες Σύστημα Κατάδυσης στην κατάλληλη διαμόρφωση εξοπλισμού όπως περιγράφεται στα Γενικά Πρότυπα Εκπαίδευσης της SSI.
Έχει καταγράψει τουλάχιστον:
 • 20 sidemount καταδύσεις

Επιλογή 1

Έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις SSI ή ισοδύναμες από αναγνωρισμένο οργανισμό εκπαίδευσης:
 • Καταδύσεις Αναψυχής Πλευρικής Αγκίστρωσης/Sidemount
Έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις SSI σε ενεργό κατάσταση ή ισοδύναμες από αναγνωρισμένο οργανισμό εκπαίδευσης:
 • Εκπαιδευτής καταδύσεων Extended Range Nitrox

Επιλογή 2

Έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις SSI ή ισοδύναμες από αναγνωρισμένο οργανισμό εκπαίδευσης:
 • Extended range Sidemount
Έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις της SSΙ σε ενεργό κατάσταση (δεν επιτρέπεται ισοδυναμία):
 • Εκπαιδευτής Advanced Open Water

Αναλογίες Μέσα στο Νερό

 • Η αναλογία νυποψηφίων ανά Εκπαιδευτή είναι 4:1.

Διάρκεια

 • Προτεινόμενες ώρες ολοκλήρωσης: 16.

Απαιτήσεις για Ολοκλήρωση

Επιλογή 1

Συν-διδάξει τουλάχιστον δύο (2) χωριστά προγράμματα Extended Range Sidemount υπό την άμεση επίβλεψη ενός εκπαιδευτή Extended Range Sidemount σε ενεργό κατάσταση

Επιλογή 2

Παρακολουθήσει ένα διήμερο σεμινάριο και ολοκληρώσει με επιτυχία:
 • Μια ανασκόπηση όλων των γενικών προτύπων εκπαίδευσης της SSI και των προτύπων που σχετίζονται με τα προγράμματα XR για τα οποία ο υποψήφιος θα αποκτήσει την πιστοποίηση.
 • Μια ανασκόπηση των υλικών μαθητή και εκπαιδευτή του συγκεκριμένου προγράμματος
 • Τις ισχύουσες τελικές εξετάσεις.
 • Μια συνεδρία ρύθμισης του εξοπλισμού για το κατάλληλο Σύστημα Ολικής Καταδύσεως.
 • Η αξιολόγηση XR Υποψήφιος Water Fitness Evaluation όπως περιγράφεται στα Γενικά Πρότυπα Εκπαίδευση SSI , εάν έχουν περάσει περισσότεροι από έξι μήνες από την αξιολόγηση του Υποψήφιος .
 • Μια συνεδρία πισίνας/περιορισμένου νερού που περιλαμβάνει την παρουσίαση και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων δεξιοτήτων του προγράμματος. Όλες οι δεξιότητες πρέπει να γίνουν με ποιότητα επίδειξης.
 • Ενώ ενεργεί ως εκπαιδευτής, σχεδιάσει και διεξάγει τουλάχιστον μία (1) πλήρη κατάδυση που πληροί τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής Κατάδυσης ανοικτής θάλασσας 4 από το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή για την Κατάδυση Sidemount.
 • Επιδείξει τη δυνατότητα να σώσει έναν δύτη που βρίσκεται σε κατάσταση αναισθησίας φέρνοντας το δύτη στην επιφάνεια από βάθος 5 έως 10 μέτρων.

Σημειώσεις

 • Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης κατάδυσης, ο υποψήφιος θα επιβλέπει έναν βοηθό ή έναν άλλο υποψήφιο που ενεργεί ως μαθητής.

Πιστοποίηση

Οι εκπαιδευτές Extended Range Sidemount Instructors σε ενεργό κατάσταση μπορούν να διδάξουν, να επιβλέψουν και να εκδώσουν πιστοποιήσεις για τα ακόλουθα προγράμματα:
 • Καταδύσεις Αναψυχής Πλευρικής Αγκίστρωσης/Sidemount
 • Extended range Sidemount
 • Οποιοδήποτε πρόγραμμα αναψυχής ή πρόγραμμα XR σε μια διαμόρφωση εξοπλισμού sidemount εάν κατέχει τη σχετική διαβάθμιση Εκπαιδευτή για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • Δημιουργήστε προσωπική σημείωση
 • Αναφορά λάθους μετάφρασης
 • Αναφορά τεχνικού σφάλματος