Πρότυπα XR

Προγράμματα XR για Περιβάλλοντα Κλειστά Πάνω από το Κεφάλι

Cave Diving

Πρόθεση

Αυτό το πρόγραμμα παρέχει στους δύτες την απαραίτητη εκπαίδευση για:
 • Σχεδιάσουν και πραγματοποιήσουν ανεξάρτητα καταδύσεις διείσδυσης στο σπήλαιο,
 • Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό,
 • Χρησιμοποιώντας την έννοια του Κανόνα των Τετάρτων για τη διαχείριση αερίου,
 • Σε μέγιστο βάθος 40 μέτρων,
 • Με ένα εξίσου ή πιο εκπαιδευμένο ζευγάρι κατάδυσης.

Ελάχιστη Διαβάθμιση Εκπαιδευτών

Ένας Εκπαιδευτής καταδύσεων Cave της SSI σε ενεργό κατάσταση μπορεί να διεξάγει το πρόγραμμα καταδύσεων Cave.
Διαμορφώσεις Εξοπλισμού
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα Πλήρες σύστημα κατάδυσης διπλών φιαλών όπως περιγράφεται στα Πρότυπα εκπαίδευσης της SSI εάν διαθέτει την Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Extended Range Instructor (Twinset) ή Extended Range Foundations Instructor (Twinset) .
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα Πλήρες σύστημα κατάδυσης Sidemount όπως περιγράφεται στα Πρότυπα εκπαίδευσης της SSI εάν διαθέτει την Πιστοποίηση Εκπαιδευτή ειδικότητας Recreational Sidemount Diving
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα Πλήρες σύστημα κατάδυσης CCR ή SCR όπως περιγράφεται στα Πρότυπα εκπαίδευσης της SSI εάν διαθέτει την Πιστοποίηση Εκπαιδευτή CCR ή SCR Diving Instructor και την πιστοποίηση CCR ή SCR Diving στη συγκεκριμένη συσκευή που χρησιμοποιεί ο μαθητής

Σημειώσεις | Ο Επαγγελματίας της SSI που διδάσκει το πρόγραμμα πρέπει να έχει πιστοποίηση Εκπαιδευτή στη διαμόρφωση εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ο μαθητής.

Προαπαιτούμενα Μαθητών

Έχει καταγράψει τουλάχιστον:
 • 50 συνολικά καταδύσεις
Έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις SSI ή ισοδύναμες από αναγνωρισμένο οργανισμό εκπαίδευσης:
 • Extended Range Cavern Diving
 • Εμπλουτισμένος Αέρας Nitrox 40
Για τους μαθητές που χρησιμοποιούν διαμόρφωση διπλών φιαλών (επιπλέον των παραπάνω):
Έχει τουλάχιστον μία (1) από τις ακόλουθες πιστοποιήσεις SSI ή μία ισοδύναμη από αναγνωρισμένο οργανισμό εκπαίδευσης:
 • Extended Range
 • Extended Range Foundations (διπλές φιάλες)
Για τους μαθητές που χρησιμοποιούν μια διαμόρφωση sidemount (εκτός από τα παραπάνω):
Έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις SSI ή ισοδύναμες από αναγνωρισμένο οργανισμό εκπαίδευσης:
 • Καταδύσεις Αναψυχής Πλευρικής Αγκίστρωσης/Sidemount
Για τους μαθητές που χρησιμοποιούν συσκευή CCR (εκτός από τα παραπάνω):
Έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις SSI ή ισοδύναμες από αναγνωρισμένο οργανισμό εκπαίδευσης:
 • CCR Καταδύσεις | Πρέπει να χρησιμοποιεί την ίδια συσκευή που χρησιμοποιείται για αυτό το πρόγραμμα
Έχει καταγράψει τουλάχιστον:
 • 50 ώρες στη σχετική συσκευή
Για μαθητές που χρησιμοποιούν διαμόρφωση συσκευή SCR (εκτός από τα παραπάνω):
Έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις SSI ή ισοδύναμες από αναγνωρισμένο οργανισμό εκπαίδευσης:
 • SCR Diving | Πρέπει να χρησιμοποιεί την ίδια συσκευή που χρησιμοποιείται για αυτό το πρόγραμμα
Έχει καταγράψει τουλάχιστον:
 • 50 ώρες στη σχετική συσκευή

Διάρκεια

 • Προτεινόμενες ώρες ολοκλήρωσης: 18.

Ελάχιστος Εξοπλισμός

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω διαμορφώσεις εξοπλισμού:
 • Ένα ολοκληρωμένο Πλήρες Σύστημα Κατάδυσης με διπλές φιάλες
 • Ένα πλήρες σύστημα καταδύσεων Sidemount.
 • Ένα πλήρες σύστημα καταδύσεων CCR
 • Ένα πλήρες σύστημα καταδύσεων SCR.
και
 • Ένα κατάλληλο πρωτεύον φως και τουλάχιστον δύο φώτα ασφαλείας.
 • Δύο (2) μίτους ή καρούλια ανά δύτη (το ένα θα πρέπει να είναι ένα καρούλι ασφαλείας με τουλάχιστον 45 μέτρα σχοινιού).
 • Ένα (1) κύριο μίτο ή καρούλι γραμμής ανά ομάδα κατάδυσης.
 • Τρία (3) γραμμικά βέλη και τρία (3) μη κατευθυντικά cookies ή έξι (6) δείκτες αναφοράς εξόδου (REM).

Αναλογίες Μέσα στο Νερό

 • Η αναλογία μαθητών-προς-Εκπαιδευτή είναι 3:1.

Όρια Βάθους

 • Μέγιστο όριο βάθους πισίνας / περιορισμένου νερού: 12 μέτρα.
 • Μέγιστο όριο βάθους ανοικτής θάλασσας: 40 μέτρα ή το μέγιστο βάθος πιστοποίησης του μαθητή, ανάλογα με το ποιο είναι πιο ρηχό.

Απαιτήσεις για Ολοκλήρωση

 • Ολοκληρώσει τις θεωρητικές συνεδρίες και εκτιμήσεις, όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για το Cave Diving.
 • Ολοκληρώσει την τελική εξέταση του προγράμματος.
 • Ολοκληρώσει την αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης στο Νερό XR όπως περιγράφεται στα Γενικά Πρότυπα Εκπαίδευσης SSI.
 • Ολοκληρώσει τουλάχιστον μία (1) συνεδρία ανάπτυξης δεξιοτήτων στη στεριά, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο Εκπαιδευτή για Cave Diving.
 • Ολοκληρώσει τουλάχιστον μία (1) συνεδρία πισίνας / περιορισμένου νερού με ελάχιστο σωρευτικό χρόνο τουλάχιστον μίας (1) ώρας όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο Εκπαιδευτή για Cave Diving.
 • Ολοκληρώσει τουλάχιστον έξι (6) καταδύσεις εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα κλειστά πάνω από το κεφάλι, όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο Εκπαιδευτή για την Cave Diving.
 • Ολοκληρώστε τουλάχιστον 180 λεπτά χρόνου εκτέλεσης στο κλειστό περιβάλλον.

Συνθήκες Εκπαίδευσης

Αναπνεύσιμο Αέριο και Αποσυμπίεση

 • Όλη η εκπαίδευση στο νερό πρέπει να προγραμματιστεί εντός των ορίων αποσυμπίεσης της πιστοποίησης του μαθητή μέχρι μέγιστο χρόνο αποσυμπίεσης 15 λεπτών.
 • Όλη η αποσυμπίεση πρέπει να ολοκληρώνεται με τη χρήση ειδικής φιάλης(ων) αποσυμπίεσης.
 • Οι φιάλες αποσυμπίεσης μπορούν να είναι τοποθετημένες εάν δεν υπάρχει εναλλακτική έξοδος.

Ανοικτό Κύκλωμα

 • Καμία διείσδυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο της παροχής αερίου του βυθού του δύτη.

CCR

 • Οι φιάλες διάσωσης CCR πρέπει να έχουν αρκετό αέριο ώστε ο δύτης να επιστρέψει στην επιφάνεια από το βαθύτερο προγραμματισμένο σημείο διείσδυσης, με βάση έναν ρυθμό SAC 40 λίτρων ανά λεπτό για τη διάρκεια του πρώτου αερίου διάσωσης.
 • Το υπόλοιπο της κατάδυσης μπορεί να προγραμματιστεί με τον υπολογισμένο ρυθμό SAC του δύτη.
 • Η διάσωση μπορεί να προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας τα δύο τρίτα του διαθέσιμου αερίου.

SCR

 • Οι φιάλες SCR πρέπει να έχουν αρκετό αέριο ώστε ο δύτης να επιστρέψει στην επιφάνεια από το βαθύτερο προγραμματισμένο σημείο διείσδυσης, με βάση έναν ρυθμό SAC 40 λίτρων ανά λεπτό για τη διάρκεια του πρώτου αερίου διάσωσης συν επιπλέον 30 λίτρα ανά λεπτό στη λειτουργία αστοχίας SCR .
 • Το υπόλοιπο της κατάδυσης μπορεί να προγραμματιστεί με τον υπολογισμένο ρυθμό SAC από τους δύτες συν επιπλέον 30 λίτρα ανά λεπτό στη λειτουργία αστοχίας SCR.
 • Η διάσωση μπορεί να προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας τα δύο τρίτα του διαθέσιμου αερίου.

Σημειώσεις | Ανατρέξτε στη σελίδα Συνδυασμός κλειστών προγραμμάτων για κανόνες αποθέματος αερίου και αποσυμπίεσης κατά τη διεξαγωγή συνδυασμένων προγραμμάτων.

Περιβάλλον

 • Όλες οι ειδικές δεξιότητες για τα κλειστά περιβάλλοντα πρέπει να διεξάγονται σε ένα κλειστό περιβάλλον όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο Εκπαιδευτή του προγράμματος.
 • Όλες οι καταδύσεις εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα κλειστά πάνω από το κεφάλι πρέπει να εκτελούνται σε νερό με ορατότητα τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων κατά την έναρξη της κατάδυσης.

Προσανατολισμό

 • Μια κατευθυντήρια γραμμή για την ανοικτή θάλασα πρέπει να διατηρείται σε όλες τις φάσεις κάθε κατάδυση σε κλειστό περιβάλλον.
 • Τα σχέδια πλοήγησης περιορίζονται σε μον'ης γραμμής γραμμικά σχέδια με μόνο ένα tee ή διασταύρωση που πρέπει να περάσετε
 • Δεν επιτρέπονται παρακάμψεις
 • Οι καταδύσεις περιορίζονται σε περιοχές όπου δύο δύτες μπορούν να κολυμπήσουν χωρίς περιορισμούς.

Ακολουθία/Αλληλουχία

 • Η συνεδρία ανάπτυξης δεξιοτήτων πισίνας/περιορισμένου νερού μπορεί να διεξαχθεί μόνο αφού ο μαθητής ολοκληρώσει επιτυχώς τη συνεδρία διαμόρφωσης εξοπλισμού και τη συνεδρία ανάπτυξης δεξιοτήτων στη στεριά.
 • Οι εκπαιδευτικές καταδύσεις σε κλειστό περιβάλλον 1 εως 4 μπορούν να διεξαχθούν μόνο αφού ο μαθητής ολοκληρώσει επιτυχώς την αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης στο Νερό XR και όλες τις συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων πισίνας/περιορισμένου νερού.
 • Οι Εκπαιδευτικές Καταδύσεις κλειστού περιβάλλοντος 5 και 6 μπορούν να διεξαχθούν μόνο αφού ο μαθητής ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις θεωρητικές συνεδρίες και τις Εκπαιδευτικές Καταδύσεις κλειστού περιβάλλοντος 1 εως 4.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων θεωρητικών και εντός του νερού, ο επαγγελματίας της SSI μπορεί να εκδώσει την ψηφιακή κάρτα πιστοποίησης του προγράμματος.
Η πιστοποίηση Cave Diving της SSI δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο να καταδύεται αυτόνομα:
 • Σε περιβάλλοντα παρόμοια με αυτά της εκπαίδευσης και της εμπειρίας του δύτη,
 • Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό,
 • Χρησιμοποιώντας την έννοια του Κανόνα των Τετάρτων για τη διαχείριση αερίου,
 • Σε μέγιστο βάθος 40 μέτρων ή το μέγιστο επίπεδο πιστοποίησής τους εάν είναι μικρότερο,
 • Συμπεριλαμβανομένου ενός tee ή μιας διασταύρωσης,
 • Με ένα εξίσου ή πιο εκπαιδευμένο ζευγάρι κατάδυσης.
 • Δημιουργήστε προσωπική σημείωση
 • Report Translation Mistake
 • Report Technical Error