XR Standards

XR Overhead-programma's

Extended Range Cavern Diving

Intentie

Dit programma biedt duikers de training die nodig is om:
 • Zelfstandig plannen en uitvoeren van penetratieduiken in grotten,
 • met behulp van gespecialiseerde apparatuur,
 • gebruikmakend van de zesde regel voor gasbeheer,
 • tot een maximale diepte van 40 meter,
 • binnen de daglichtzone,
 • met een enkele lijn,
 • met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy.

Minimale instructeurskwalificatie

Een Extended Range Cavern Diving Instructor met actieve status verzorgt het programma Extended Range Cavern Diving.
Uitrusting Configuratie
 • Ze kunnen een Total Diving System met dubbelset gebruiken zoals beschreven in de SSI Training Standards als ze de Extended Range Instructor (Twinset) of Extended Range Foundations Instructor (Twinset) brevet hebben.
 • Ze kunnen een Sidemount Total Diving System gebruiken zoals beschreven in de SSI Training Standards als ze Recreational Sidemount Diving Specialty Instructor brevet hebben.
 • Ze mogen een CCR- of SCR Total Diving System gebruiken zoals beschreven in de SSI Training Standards als ze het betreffende CCR- of SCR-Instructor brevet hebben en het CCR- of SCR-brevet op de unit die door de student wordt gebruikt.

Opmerking: | De SSI Professional die het programma geeft, moet een brevet van instructeur hebben voor de uitrusting die de student gebruikt.

Voorwaarden voor deelname

Minimaal aantal gelogde duiken:
 • 24 duiken in totaal
Minimaal de volgende SSI brevetten of gelijkwaardige brevetten van een erkende opleidingsorganisatie:
 • Open Water Diver
Voor cursisten die een dubbelset-configuratie gebruiken (in aanvulling op bovenstaand):
Minimaal één (1) van de volgende SSI brevetten of een gelijkwaardig brevet van een erkende opleidingsorganisatie:
 • Extended Range Foundations (Dubbelset)
 • Extended Range
Voor cursisten die een sidemount-configuratie gebruiken (in aanvulling op bovenstaand):
Minimaal de volgende SSI brevetten of gelijkwaardige brevetten van een erkende opleidingsorganisatie:
 • Recreational Sidemount Diving
Voor cursisten die een CCR-unit gebruiken (in aanvulling op bovenstaand):
Minimaal aantal gelogde duiken:
 • 30 uur met de desbetreffende unit
Minimaal de volgende SSI brevetten of gelijkwaardige brevetten van een erkende opleidingsorganisatie:
 • CCR Diving | Moet op dezelfde unit dat voor dit programma wordt gebruikt
Voor cursisten die een SCR-unit gebruiken (in aanvulling op bovenstaand):
Minimaal aantal gelogde duiken:
 • 30 uur met de desbetreffende unit
Minimaal de volgende SSI brevetten of gelijkwaardige brevetten van een erkende opleidingsorganisatie:
 • SCR Diving | Moet op dezelfde unit dat voor dit programma wordt gebruikt

Duur

 • Aanbevolen duur van het programma: 12 uur.

Minimale uitrusting

Studenten die aan dit programma deelnemen, moeten ten minste één van de volgende configuraties gebruiken:
 • Een compleet Total Diving Systeem met enkele fles als beschreven in de XR Algemene Training Standards.
 • Een compleet Total Diving System met dubbelset.
 • Een compleet Sidemount Total Diving System.
 • Een compleet CCR Total Diving System.
 • Een compleet SCR Total Diving System.
En
 • Primaire lamp en back-uplamp.
 • Eén (1) reel of spoel per duiker met minimaal 45 meter lijn.
 • Eén (1) primaire reel per duikteam.
 • Minimaal twee (2) lijn-arrows of markeringen die de uitgang aangeven (REM).

Maximaal aantal cursisten per instructeur in het water

 • Het maximale aantal cursisten per instructeur is drie.

Dieptelimieten

 • Maximale diepte in zwembad/geconditioneerd water: 12 meter.
 • Maximale diepte in open water: 40 meter of de maximale diepte waarvoor de duiker is gebrevetteerd, welke van de twee het minst diep is.

Vereisten voor brevettering

 • Voltooi alle theorie sessies en beoordelingen zoals beschreven in de instructeurshandleiding voor Overhead Environment.
 • Voltooi het examen voor overheadomgeving.
 • Voltooi de XR Water Fitness Evaluation zoals beschreven in de SSI General Opleiding Standards.
 • Voltooi ten minste één (1) sessie voor het ontwikkelen van vaardigheden op het droge, zoals beschreven in de instructeurshandleiding voor Overhead-omgeving
 • Voltooi ten minste één (1) sessie voor het ontwikkelen van vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water met een minimale cumulatieve tijd van ten minste één (1) uur, zoals beschreven in de instructeurshandleiding voor Overhead-omgeving
 • Voltooi vier (4) overhead-trainingsduiken zoals beschreven in de instructeurshandleiding voor Overhead-omgeving
 • Voltooi minimaal 120 minuten runtime in de overhead-omgeving.

Opleidingsomstandigheden

Ademgas en Decompressie

 • Alle training in het water moet binnen de niet-decompressielimieten van de duikcomputer van de cursist, de software voor duikplanning of de Gecombineerde lucht/EANx duiktabellen van SSI gepland worden.

Open circuit

 • Geen enkele penetratie mag een zesde van de bodemgasvoorraad van de duiker overschrijden.

CCR

 • CCR bailout cilinders moeten voldoende gas bevatten zodat de duiker vanaf het diepste geplande penetratiepunt naar de oppervlakte kan terugkeren, gebaseerd op een SAC-snelheid van 40 liter per minuut voor de duur van het eerste bailoutgas.
 • De rest van de duik kan worden gepland tegen het door de duiker berekende SAC-tarief.
 • Bailout kan worden gepland met de helft van het beschikbare gas.

SCR

 • SCR-cilinders moeten voldoende gas bevatten zodat de duiker vanaf het diepste geplande penetratiepunt naar de oppervlakte kan terugkeren, gebaseerd op een SAC-snelheid van 40 liter per minuut voor de duur van het eerste bailoutgas plus een extra 30 liter per minuut in SCR-foutmodus .
 • De rest van de duik kan worden gepland tegen het door de duiker berekende SAC-tarief.
 • Bailout kan worden gepland met de helft van het beschikbare gas.

Opmerking: | Raadpleeg de pagina over "Overhead Programma's Combineren" voor regels voor gasreserve en decompressie bij het uitvoeren van gecombineerde programma's.

Milieu

 • Alle overheadspecifieke vaardigheden moeten worden uitgevoerd in een overheadomgeving zoals beschreven in de instructeurshandleiding van het programma.
 • Alle duiken in een overhead-omgeving moeten worden gemaakt in water met minimaal vijf (5) meter zicht bij aanvang van de duik.

Navigatie

 • Tijdens alle fasen van de overhead opleidingsduik moet er een lijn naar open water aanwezig zijn.
 • Penetratie moet worden beperkt tot de daglichtzone, zoals bepaald in de Algemene trainingstandaards van SSI.
 • Navigatiepatronen moeten worden beperkt tot eenvoudige patronen in één lijn.

Volgorde

 • De sessie voor het ontwikkelen van vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water mag alleen worden uitgevoerd nadat de student de sessie voor het configureren van de uitrusting en de sessie voor het ontwikkelen van vaardigheden op het droge met succes heeft voltooid.
 • Overhead-trainingsduiken 1 en 2 mogen alleen worden uitgevoerd nadat de cursist de XR Waterfitness-evaluatie en alle sessies in het zwembad/geconditioneerd water met succes heeft afgerond.
 • De opleidingsduiken 3 en 4 in een overhead-omgeving mogen pas worden gemaakt zodra aan de eisen van het onderdeel theorie is voldaan, de cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de opleidingsduiken 1 en 2 in een overhead-omgeving zijn afgerond.

Brevettering

Na afronding van de theorie en de training in het water mag een SSI Professional het digitale brevet van het programma verstrekken.
Het SSI Extended Range Cavern Diving-brevet geeft de houder het recht om autonoom te duiken:
 • In omgevingen die vergelijkbaar zijn met die van de opleiding en ervaring van de duiker,
 • met behulp van gespecialiseerde apparatuur,
 • gebruikmakend van de zesde regel voor gasbeheer,
 • tot een maximale diepte van 40 meter of hun maximale brevetniveau als dit ondieper is,
 • binnen de daglichtzone,
 • met een enkele lijn,
 • met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy.

Vrijstelling

 • Het Extended Range Cavern-brevet kan worden gecrediteerd voor het ontwikkelen van vaardigheden op het droge, de sessie in het zwembad/geconditioneerd water en de overhead-trainingsduiken 1 en 2 van het Extended Range Wreck Diving-programma of het Extended Range Mine Diving-programma, als de programma begint binnen 180 dagen na voltooiing van het Extended Range Cavern Diving programma.
 • Het crediteren hiervan is geheel ter beoordeling van de instructeur. Als er krediet wordt verleend, moet de instructeur ofwel directe en recente kennis hebben (binnen 180 dagen) van de capaciteiten van de cursist, ofwel moet de instructeur zowel een sessie in het zwembad/geconditioneerd water als ten minste één evaluatieduik uitvoeren voorafgaand aan eventuele duiken in een echte overhead omgeving.
 • Persoonlijke notitie maken
 • Vertaalfout melden
 • Technische fout melden