ARCHIVE

XR Kapalı Mahal Eğitmen Programları

Full Cave Diving Eğitmen

Niyet

SSI Tam Mağara (Full Cave) Dalış Eğitmen Eğitimi Kursu, adayları Tam Mağara (Full Cave) Dalış Eğitmeni olarak sertifikalandırmak için tasarlanmıştır.

Minimum Eğitmen Derecesi

Aktif statüdeki Tam Mağara (Full Cave) Dalış Eğitmen Eğiticisi , Tam Mağara (Full Cave) Dalışı Eğitmen Eğitimi Kursu'nu yürütebilir.

Aday Öngereklilikleri

 • SSI Genel Eğitim Standartlarında belirtildiği gibi uygun ekipman konfigürasyonunda bir Toplam Dalış Sistemine sahip olun ve kullanın.
 • XR Eğitmen Değerlendirme Formunu doldurun ve gerekli eğitim ve dalış deneyiminin kanıtını sağlayın.
Kayıtlı dalış sayısı en az;
 • 150 mağara dalışı
Aşağıdaki SSI sertifikalarına veya tanınmış bir eğitim kurumundan eşdeğer bir sertifikaya sahip olun:
 • Full Cave Diving
Aşağıdaki aktif durum SSI sertifikalarına veya tanınmış bir eğitim kurumundan dengine sahip olun:
 • Cave Diving Eğitmen
Kesilmiş olan sertifikalar:
 • 5 Cave Diving sertifikası

Not: Aday gerekli sertifikaları vermemişse, feragat talebinde bulunarak ve ek tamamlama gereksinimlerini karşılayarak Eğitmen Eğitim Kursunu tamamlayabilir. Ayrıntılar için "Tamamlama Gereksinimleri"ne bakın.

Bu programı alternatif bir ekipman yapılandırmasında (yukarıdakilere ek olarak) öğretmek için en azından geçerli bir sertifikaya sahip olun:
 • Extended Range Instructor
 • XR Sidemount Diving Specialty Instructor
 • CCR Extended Range Eğitmen
 • SCR Extended Range Eğitmen

Su-içi Oranlar

 • Aday-Eğitmen oranı 3: 1 'dir.

Süre

 • Tamamlanması için önerilen zaman: 30 saat
 • Ders sayısı, saatleri ve seansları öğrenci ihtiyaçlarına, öğrenci kabiliyetine ve su şartlarına göre eğitmence ayarlanır.

Tamamlama Gereklilikleri

Dört günlük bir seminere katılın ve başarıyla tamamlayın:
 • Tüm SSI Genel Eğitim Standartlarının ve adayın sertifika aldığı XR programlarıyla ilgili standartların gözden geçirilmesi.
 • programa özel öğrenci ve eğitmen malzemelerin incelemesi.
 • Geçerli final sınavları.
 • Program ve eğitim seviyesi için geçerli bir konuda akademik sunum.
 • XR Dalış Planlama Sayfalarına yönlendirme için bir dalış planlama oturumu.
 • Uygun Toplam Dalış Sistemi için bir ekipman yapılandırma oturumu.
 • Adayın değerlendirilmesinin üzerinden altı aydan fazla bir süre geçmişse, SSI Eğitim Standartlarında ana hatları verilen XR Adayı Su Uygunluk Değerlendirmesi.
 • Gerekli tüm program becerilerinin sunumunu ve değerlendirilmesini içeren bir kuru arazi becerileri oturum . Tüm beceriler demonstrasyon kalitesinde yapılmalıdır.
 • Gerekli tüm program becerilerinin sunumunu ve değerlendirilmesini içeren bir havuz/sınırlı su seansı. Tüm beceriler demonstrasyon kalitesinde yapılmalıdır.
 • Program ve eğitim seviyesi için geçerli bir konuda su içinde öğretim sunumu.
 • Bir eğitmen olarak hareket ederken, programdan en az dört (4) dalış planlayın ve yürütün.
 • Bilinçsiz bir dalgıcı 50 metre boyunca yatay olarak seyahat ederek ve daha sonra dalgıcıyı yüzeye 5 ila 10 metre derinlikten getirerek kurtarma yeteneğini gösterin.

Notlar

Planlanan dalışlar sırasında aday, öğrenci olarak görev yapan bir asistanı veya başka bir adayı denetleyecektir.

Ortak Öğretimden Feragat

Sertifikalarını almadan önce, gerekli sayıda sertifika vermemiş adaylar, semineri başarıyla tamamladıktan sonra aşağıdaki gereksinimleri tamamlamalıdır:
 • Aktişf statüdeki Tam Mağara Dalışı Eğitmen Eğitmeni ile en az bir (1) tam Mağara Dalışı programını birlikte öğretin.
 • Ortak öğretilen her program için tavsiye mektupları (denetleyici eğitmen tarafından doldurulmuş ve imzalanmış) sağlayın.

Not: Seminer veya ortak öğretim seçenekleri iki (2) farklı aktif statüde Tam Mağara Dalış Eğitmen Eğitmeni ile tamamlanmalıdır.

Sertifikasyon

Aktif statüdeki Mağara Dalış Eğitmenleri tarafından öğretilen programlara ek olarak, aktif statüdeki Tam Mağara Dalış Eğitmenleri, öğretmeye yetkili oldukları ekipman konfigürasyonlarını kullanarak aşağıdaki programları öğretebilir, denetleyebilir ve sertifika verebilir:
 • Full Cave Diving
 • Kişisel Not Oluştur
 • Çeviri Hatasını Bildirin
 • Teknik Hatayı Bildir