xxARCHIVE

Rekreacyjne programy Mermaid

Ocean Mermaid

Cel

Szkolenie SSI Ocean Mermaid zapewnia kursantom wiedzę i szkolenie niezbędne do samodzielnego uprawiania mermaidingu z partnerem o podobnym lub wyższym stopniu wyszkolenia, w środowisku równoważnym z ich szkoleniem i na głębokości płytszej niż pięć (5) metrów.

Minimalny Stopień Instruktora

Mermaid Instructor ze statusem aktywnym może prowadzić program Ocean Mermaid.

Wymagania wstępne dla kursanta

 • Minimalny wiek: 12 lat
 • Ukończyć Ocenę sprawności kandydata w wodzie — programy Mermaid.

Czas trwania

 • Zalecany czas trwania kursu: 16-32 godzin.

Limity głębokości

 • Maksymalna głębokość wody: 5 metrów.

Rekomendacje: Jeśli kursanci są zainteresowani nurkowaniem na wstrzymanym oddechu, należy zachęcić ich do wzięcia udziału w programie SSI Basic Freediver.

Współczynnik ilościowy w wodzie

 • Współczynnik kursant-instruktor: 6:1.
 • Stosunek ten może wzrosnąć do 8:2, jeżeli instruktor korzysta z pomocy jednego certyfikowanego asystenta.

Uwaga: Każdy Profesjonalista SSI z aktywnym statusem, Profesjonalista we Freedivingu lub Level 1 Swim Teacher lub z wyższymi uprawnieniami może występować w roli certyfikowanego asystenta podczas prowadzenia programów SSI Mermaid.

Minimalny nadzór

 • Mermaid Instructor z aktywnym statusem musi bezpośrednio nadzorować wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne w wodzie.

Odległość

 • W trakcie oceny umiejętności w wodzie, kursanci muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem instruktora, po to by zapewnić możliwość nawiązania kontaktu fizycznego w każdym momencie.

Wymagania do ukończenia kursu

 • Ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne oraz oceny zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Mermaid Instructor.
 • Zaliczyć egzamin końcowy programu.
 • Zaliczyć ocenę sprawności kursanta w wodzie dla programu Mermaid przed jakimikolwiek zajęciami praktycznymi na wodach otwartych.
 • Ukończyć wszystkie zajęcia praktyczne w basenie/ograniczonym akwenie oraz ocenę umiejętności zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Mermaid Instructor.
 • Ukończyć co najmniej dwa (2) zajęcia na wodach otwartych zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Mermaid Instructor.

Certyfikacja

 • Po spełnieniu wszystkich wymagań związanych z zajęciami teoretycznymi i zajęciami praktycznymi w basenie/ograniczonym akwenie, w tym oceny sprawności kandydata w wodzie oraz zaliczeniu egzaminu końcowego, Mermaid Instructor może wystawić cyfrowy certyfikat Ocean Mermaid.
 • Ocean Mermaids z certyfikatem mogą pływać w środowiskach odpowiadających ich przeszkoleniu, na zalecaną głębokość, wraz z partnerem o co najmniej takich samych kwalifikacjach.
 • Utwórz osobistą notatkę
 • Report Translation Mistake
 • Report Technical Error