ARCHIVE

Programy typu experience — mermaid

Try Mermaid

Cel

Program SSI Try Mermaid zapewnia kursantom zapoznanie z mermaidingiem na podstawowym poziomie z Profesjonalistą SSI w basenie/ograniczonym akwenie.

Uwaga: Jest to program uznaniowy. Instruktor powinien nauczać wyłącznie umiejętności opisanych w programie Try Mermaid i skoncentrować się na bezpieczeństwie i przyjemności kursanta, unikać przekazywania nadmiernej wiedzy.

Minimalny Stopień Instruktora

Mermaid Assistant Instructor ze statusem aktywnym może prowadzić program Try Mermaid.

Wymagania wstępne dla kursanta

 • Minimalny wiek: 6 lat.
Umiejętności Pływackie:
 • SSI Beginner II lub równoważne (samodzielne przepłynięcie 12 metrów dowolnym stylem).

Limity głębokości

 • Maksymalny limit głębokości zajęć w basenie/ograniczonym akwenie wynosi: 5 metrów.
 • Zajęcia praktyczne w wodzie w programie Try Mermaid muszą rozpoczynać się w wodzie na tyle płytkiej, że kursanci mogą w niej stać.

Rekomendacje: Jeśli kursanci są zainteresowani nurkowaniem na wstrzymanym oddechu, należy zachęcić ich do wzięcia udziału w programie SSI Basic Freediver.

Współczynnik ilościowy w wodzie

 • Współczynnik kursant-instruktor: 6:1.
 • Stosunek ten może wzrosnąć do 8:2, jeżeli instruktor korzysta z pomocy jednego certyfikowanego asystenta.

Uwaga: Każdy Profesjonalista SSI z aktywnym statusem, Profesjonalista we Freedivingu lub Level 1 Swim Teacher lub z wyższymi uprawnieniami może występować w roli certyfikowanego asystenta podczas prowadzenia programów SSI Mermaid.

Minimalny nadzór

 • Mermaid Assistant Instructor z aktywnym statusem lub osoba o wyższych uprawnieniach muszą bezpośrednio nadzorować cały program.

Odległość

 • Kursanci muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem instruktora, po to by zapewnić możliwość fizycznego kontaktu w dowolnym momencie w trakcie wszelkich zajęć praktycznych w wodzie.

Wymagania do ukończenia kursu

 • Wziąć udział w omówieniu teorii (briefingu) i wykonać jedno (1) nurkowanie typu experience w basenie/ograniczonym akwenie zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Try Mermaid.

Wydawanie karty uznaniowej

 • Try Mermaid to tylko i wyłącznie program uznaniowy. Po ukończeniu kursu należy odnotować ten fakt w MySSI, żeby wszyscy kursanci mogli otrzymać darmową, cyfrową kartę uznaniową w aplikacji MySSI.
 • Utwórz osobistą notatkę
 • Report Translation Mistake
 • Report Technical Error